International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Felhasználási feltételek

A McCulloch méltányolja érdeklődését vállalatunk és annak termékei iránt. Azt tanácsoljuk, hogy a Webhely használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A webhely használata a Feltételek elfogadásának minősül.

Általános

A jelen webhelyet és annak valamennyi alárendelt webhelyét (a továbbiakban együttesen: „Webhely”) a Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH GmbH vagy a csoportba tartozó vállalatai, leányvállalatai vagy kirendeltségei (a továbbiakban együttesen: MCCULLOCH) teszik közzé és tartják fenn. A Webhely használatára az Ön és a MCCULLOCH közötti jogilag kötelező érvényű megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) vonatkozik. Az alábbiakban a Megállapodás feltételeit (a továbbiakban: „Feltételek”) ismertetjük. A Webhely használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Feltételeket és minden kapcsolódó dokumentumot. Fontos, hogy figyelmesen elolvassa őket. Ha nem adja beleegyezését a Feltételekhez és az összes vonatkozó dokumentumhoz, akkor az Ön számára nem engedélyezett a Webhely használata.

Licenc

A jelen Megállapodásban leírt Feltételeknek megfelelően a MCCULLOCH nem kizárólagos, nem elidegeníthető, korlátozott jogot biztosít az Ön számára a jelen Webhely és a rajta szereplő anyagok elérésére, használatára és megjelenítésére vonatkozóan. A felhasználó vállalja, hogy a webhely működését semmiféle módon nem zavarja, illetve ezt meg sem kísérli. A MCCULLOCH felhatalmazza Önt a Webhelyen található információk (a továbbiakban: „Anyagok”) kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználására, hacsak nem szerepel kifejezett eltérő rendelkezés a MCCULLOCH Social Media Newsroom webhelyen. Ez a feljogosítás nem jelenti az Anyagokra és azok másolatára vonatkozó jogok átruházását, és a következő korlátozások érvényesek azokra: 1) az Anyagok valamennyi letöltött példányán meg kell őrizni minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést; 2) tilos az Anyagok bármilyen módon történő módosítása, többszörözése, nyilvános megjelenítése, előadása, terjesztése vagy bármilyen egyéb módon nyilvános vagy kereskedelmi célra történő felhasználása vagy kommunikálása; és 3) az Anyagok csak úgy adhatók át további személynek, ha az megismerkedik a jelen Feltételekből eredő kötelezettségekkel, és elfogadja azokat. Ön a beleegyezését adja ahhoz, hogy minden további, a Webhelyen megjelenő és időről időre módosításokon áteső korlátozást betart.

Felhasználói jótállások

Ön vállalja és garantálja, hogy a Webhelyet a jelen Feltételeknek megfelelően fogja használni, a törvényi szabályozásokat és a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket is beleértve, és minden, a Webhelyre vonatkozó meglévő és jövőbeli szabályzatnak megfelelően fog eljárni. Ön beleegyezik abba, hogy nem használja a Webhelyet: (a) spam küldésére vagy kéretlen kommunikációra; (b) magát a MCCULLOCH-nak vagy másnak kiadva, illetve megengedve, hogy ezt más megtegye Ön helyett; (c) fejrész meghamisítására vagy azonosítók másféle módosítására a Webhelyen keresztül továbbított bármilyen tartalom eredetének leplezése céljából; (d) hamis színben feltüntetve az Ön valamely személlyel vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatát; (e) oly módon cselekedve, hogy az negatívan befolyásolhatja más felhasználók Webhely használatával kapcsolatos lehetőségét; (f) olyan tevékenységbe történő bekapcsolódásra, amely sérthet bármilyen hatályos jogszabályt, (g) olyan anyag küldésére vagy továbbítására, amely bármilyen módon sérti vagy csorbítja mások jogait, vagy amely törvénytelen, becsmérlő, rágalmazó, vulgáris vagy bármilyen módon kifogásolható, vagy amely bármilyen termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó hirdetést vagy reklámot tartalmaz, vagy (h) más felhasználók személyes adatainak gyűjtésére és tárolására az adott felhasználóktól kapott kifejezett felhatalmazás nélkül.

Adatvédelem

A McCulloch adatvédelmi gyakorlataival, a felhasználók személyes adatainak gyűjtésével és kezelésével, valamint a felhasználóink magánéletének védelmével kapcsolatos tudnivalók a McCulloch Adatvédelmi nyilatkozatában olvashatók. A jelen oldal használatával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatai a McCulloch Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően felhasználásra kerüljenek.

Változtatások

A MCCULLOCH fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül és a saját döntése alapján változtatást vagy módosítást eszközöljön a jelen Megállapodás egészén vagy részén, illetve részeket adjon hozzá vagy távolítson el belőle. A Megállapodás változásai a jelen Webhelyen való közzététellel lépnek érvénybe. Az, hogy a jelen Megállapodás bármilyen módosítása után továbbra is igénybe veszi a Webhelyet, a változtatások Ön általi elfogadásának tekintendő.

Szellemi tulajdonjogok

Ön tudomásul veszi és a beleegyezését adja ahhoz, hogy minden, a Webhellyel kapcsolatos szellemi tulajdonjog (többek között a szerzői jog, szabadalom, szaktudás, bizalmas adatok, adatbázisra vonatkozó jogok, valamint védjegyekre és dizájnokra vonatkozó jogok, legyenek akár regisztráltak, akár nem regisztráltak) a MCCULLOCH vagy licencadói tulajdonát képezik. A MCCULLOCH-ot megillető ilyen szellemi tulajdonjogok használatából fakadó jó hírnév és szellemi tulajdonjogok a MCCULLOCH javára keletkeznek. A jelen Webhely, minden Anyagot beleértve, a nemzetközi szerzői jogi törvények és rendelkezések értelmében szerzői jogvédelem alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Webhely használata során, minden Anyag használatát is beleértve, a világ bármely részén betart minden szerzői jogot, és megakadályozza az Anyagok jogosulatlan másolását. A MCCULLOCH nem biztosít Önnek semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot a szabadalmakkal, dizájnnal, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy kereskedelmi titokkal kapcsolatos semmilyen jogszabály értelmében. Ön tudomásul veszi és a beleegyezését adja ahhoz, hogy nem fogja használni a MCCULLOCH védjegyeit, kereskedelmi neveit, szolgáltatási márkajeleit, logóit, doménneveit és egyéb megkülönböztető márkajellegzetességeit semmilyen más módon, mint ahogy az a MCCULLOCH Védjegylistáján kifejezetten meg van határozva, és a jelen Feltételek nem is biztosítanak Önnek erre vonatkozó jogot. A felhasználók által beküldött kéretlen javaslatok, ötletek vagy egyéb információk nem minősülnek bizalmas vagy védett anyagnak. Ön bármilyen információ vagy anyag beküldésével – a kéretlen ötletek kezelésére vonatkozó Husqvarna irányelvben foglaltak alapján a Szabadalmi információk nyilatkozatának kivételével – korlátlan, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő engedélyt ad a MCCULLOCH-nak az adott információ vagy anyag használatára, többszörözésére, megjelenítésére, előadására, módosítására, átadására és terjesztésére, és egyetért azzal, hogy a MCCULLOCH az Ön által bármilyen céllal beküldött bárminemű ötletet, elképzelést, szaktudást vagy technikát szabadon felhasználhat. A további tudnivalókat illetően tekintse át a kéretlen ötletek kezelésére vonatkozó Husqvarna irányelv.

Szoftver

Bármely, a jelen Webhelyről letöltésre elérhető szoftver (a továbbiakban: „Szoftver”) a MCCULLOCH és/vagy annak beszállítóinak szerzői joggal védett műve.

A Szoftver használatát a végfelhasználói licencszerződés feltételei szabályozzák, ha vannak ilyenek, amelyek a Szoftverhez vannak mellékelve vagy abban foglaltatnak (a továbbiakban: „Licencmegállapodás”). Hacsak a Licencszerződésből másként nem következik, a Szoftverek kizárólag a végfelhasználók általi használat céljára tölthetők le. A Szoftver bármilyen, a Licencmegállapodással nem összhangban történő reprodukálása vagy újraelosztása polgárjogi és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

AZ ELŐBBIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN TILTOTT A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY REPRODUKÁLÁSA BÁRMELY MÁS SZERVERRE VAGY HELYRE TOVÁBBI REPRODUKÁLÁS VAGY ÚJRAELOSZTÁS CÉLJÁBÓL.

A SZOFTVERRE A LICENCMEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEINEK MEGFELELŐEN VONATKOZIK GARANCIA, HA EGYÁLTALÁN VAN ILYEN. A LICENCMEGÁLLAPODÁSBAN GARANTÁLTAK KIVÉTELÉVEL A MCCULLOCH EZENNEL MINDEN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT KIZÁR A SZOFTVERRE VONATKOZÓAN, MINDEN, A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGOSULTSÁGRA ÉS JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT IS BELEÉRTVE.

Egyéb webhelyek

Az Ön kényelme érdekében a Webhelyek más, külső felek tulajdonában álló és általuk közzétett és fenntartott internetes webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A MCCULLOCH nem vállalja az ilyen, Külső felek által fenntartott webhelyek tartalmának megfigyelését, és a MCCULLOCH nem tartozik felelősséggel a külső felek webhelyeinek pontosságáért és megbízhatóságáért.

A Webhelyre mutató külső hivatkozások

Minden, a Webhelyre mutató hivatkozásra vonatkozóan meg kell szerezni a MCCULLOCH írásos beleegyezését, azzal a kivétellel, hogy a MCCULLOCH a beleegyezését adja a következőkkel jellemezhető hivatkozásokhoz: (i) az adott szöveges hivatkozást kizárólag a „MCCULLOCH” névből álló szöveg alkotja, és a hivatkozás nem tartalmazza a MCCULLOCH és licenctulajdonosai egyetlen saját védjegyét sem; (ii) a hivatkozás csak a www.husqvarna.com internetes címre mutat, nem pedig más, „mélyebb” oldalakra; (iii) a felhasználó által aktivált hivatkozás teljes képméretben jelenik meg egy teljesen működőképes és navigálható böngészőablakban, nem csupán egy kis „keretben” a kapcsolódó webhelyen; továbbá (iv) a hivatkozás megjelenése, helye és egyéb jellemzői egyrészt nem keltenek olyan hamis látszatot, miszerint egy jogi személy vagy annak tevékenysége, termékei kapcsolatba hozhatók a MCCULLOCH vállalattal, vagy hogy a MCCULLOCH támogatja azokat, másrészt nem károsíthatják vagy gyengíthetik a MCCULLOCH és annak társult vállalkozásai nevéhez és márkaneveihez fűződő jó megítélést. A MCCULLOCH fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, a saját döntése alapján visszavonja a hivatkozásokkal kapcsolatos hozzájárulását.

Vélelmezett garanciák kizárása

Bár körültekintően jártunk el annak érdekében, hogy biztosított legyen a jelen Webhelyen elérhető adatok pontossága és folyamatos elérhetősége, a MCCULLOCH nem vállal felelősséget erre vonatkozóan. AZ ANYAGOK PONTATLANSÁGOT ÉS NYOMDAHIBÁT TARTALMAZHATNAK. A MCCULLOCH NEM SZAVATOLJA AZ ANYAGOK PONTOSSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT, SEM PEDIG A WEBHELYEN MEGJELENŐ VAGY AZON KERESZTÜL TERJESZTETT BÁRMELY TANÁCS, VÉLEMÉNY, ÁLLÍTÁS VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁT. A FELHASZNÁLÓ AZ ILYEN VÉLEMÉNYEKBEN, TANÁCSOKBAN, ÁLLÍTÁSOKBAN, FELJEGYZÉSEKBEN VAGY INFORMÁCIÓKBAN CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE BÍZHAT MEG. MINDEN TARTALMAT „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS ÁLLAPOTÁBAN” TESZÜNK KÖZZÉ. A MCCULLOCH KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS TÉNYÁLLÍTÁST ÉS SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, A JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, ILLETVE A JELEN WEBHELY VAGY A TARTALOM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOKAT. A MCCULLOCH NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT A JELEN WEBHELY BIZTONSÁGÁT ILLETŐEN, ÉS NEM TESZ ILYEN ÉRTELMŰ TÉNYÁLLÍTÁST. ÖN ELFOGADJA, HOGY BÁRMILYEN KÜLDÖTT INFORMÁCIÓT MEGVIZSGÁLHATUNK. A MCCULLOCH NEM SZAVATOLJA, HOGY A WEBHELY, A WEBHELYET ELÉRHETŐVÉ TÉVŐ SZERVEREK, VALAMINT A MCCULLOCH ÁLTAL KÜLDÖTT ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁROS ELEMEKTŐL MENTES LESZ. MINDEN ILYEN ÉRTELMŰ TÉNYÁLLÍTÁS, SZAVATOSSÁG ÉS FELTÉTEL KI VAN ZÁRVA, AMILYEN MÉRTÉKBEN EZT A TÖRVÉNY LEHETŐVÉ TESZI. A JELEN, VÉLELMEZETT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBHELYRE VONATKOZÓAN IS ÉRVÉNYES.

A webhelyen közzétett adatok olyan MCCULLOCH termékekre, szolgáltatásokra stb. mutató hivatkozásokat és kereszthivatkozásokat tartalmazhatnak, amelyek az adott országban nem állnak rendelkezésre. Az ilyen információk pontossága nem garantálható, különösen azért, mert változhatnak, és függnek a speciális követelményektől és az elérhetőségtől; ezek a hivatkozások nem sugallják azt, hogy a MCCULLOCH az adott termékek, szolgáltatások stb. bevezetésére készül az adott országban. Az Ön számára elérhető és rendelhető termékekről, szolgáltatásokról stb. a helyi szaküzletben kaphat kimerítő tájékoztatást. A MCCULLOCH fenntartja a jogot arra, hogy a saját döntése alapján bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztasson, módosítson hozzáadjon és/vagy eltávolítson bármely, a kínálatában szereplő terméket, szolgáltatást stb.

Felelősség korlátozása

A MCCULLOCH SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLŐ, A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK HIÁNYÁBÓL FAKADÓ, ILLETVE A FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ ESETLEGES KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, BÍRSÁG JELLEGŰ, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLEN KÁROKÉRT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG, SZERZŐDÉS, BEVÉTEL, ADATOK, INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBŐL, ILLETVE AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL EREDŐ KÁROKAT), MÉG AKKOR SEM, HA A MCCULLOCH VÁLLALATOT KORÁBBAN TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ ITT ISMERTETETT FELTÉTELEKEN FELÜL A MCCULLOCH SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL A WEBHELY SEMMIFÉLE INFORMÁCIÓHIBÁJÁÉRT, PONTATLANSÁGÁÉRT, KIHAGYÁSAIÉRT ÉS EGYÉB HIÁNYOSSÁGAIÉRT, TOVÁBBÁ IDŐSZERŰTLENSÉGÉÉRT VAGY HITELTELENSÉGÉÉRT. A JELEN, FELELŐSSÉGET KORLÁTOZÓ NYILATKOZAT BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBHELYRE VONATKOZÓAN IS ÉRVÉNYES.

Joghatóságra vonatkozó nyilatkozat

A jelen Webhely irányításáért, működtetéséért és adminisztrációjáért a MCCULLOCH svédországi irodái felelősek. A MCCULLOCH nem állítja, hogy a Webhelyen szereplő anyagok megfelelőek és használatra elérhetőek a Svédországon kívüli egyéb helyeken. Tilos a Webhelyhez olyan területen hozzáférni, ahol a tartalma törvényellenesnek minősül. Ha Svédországon kívülről fér hozzá a webhelyhez, az Ön felelőssége a helyi törvényeknek való megfelelés biztosítása. A jelen Megállapodás esetében a Svéd Királyság törvényei az irányadók, ide nem értve a kollíziós jogi szabályokat. A jelen Megállapodással kapcsolatos mindenfajta jogvita esetében első fokon a Stockholmi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal.

A dokumentum legutóbbi frissítésének ideje 2011. március 9.

NÉZZE MEG A KÖVETKEZŐKET IS...