International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Vilkår for brug

McCulloch værdsætter din interesse for virksomheden og dens produkter. Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser disse Vilkår omhyggeligt før anvendelse af webstedet. Ved brug af webstedet accepterer du at være bundet af disse Vilkår.

Generelt

Dette websted og eventuelle tilhørende underwebsteder (tilsammen "Webstedet") udgives og vedligeholdes af Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH eller dennes koncernselskaber, datterselskaber eller filialer (tilsammen MCCULLOCH). Din brug af webstedet er underlagt en juridisk bindende aftale mellem dig og MCCULLOCH ("Aftalen"). Følgende er vilkårene i aftalen ("Vilkårene"). Ved brug af webstedet accepterer du at have læst, forstået og accepteret Vilkårene og alle relaterede dokumenter. Det er vigtigt, at du læser dem grundigt. Hvis du ikke accepterer Vilkårene og alle relaterede dokumenter, må du ikke bruge webstedet.

Licens

I henhold til de Vilkår, der fremgår af denne Aftale, giver MCCULLOCH dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til at få adgang til, bruge og se dette websted og materialerne på dette. Du indvilliger i ikke at afbryde eller forsøge at afbryde driften af webstedet på nogen måde. MCCULLOCH giver dig udelukkende tilladelse til at se og downloade oplysningerne ("Materialer") på webstedet til personlig, ikke-kommerciel brug, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i MCCULLOCH-nyhedsrummet for sociale medier. Denne tilladelse gælder ikke en overførsel af ejendomsret til Materiale og kopier af Materiale og er underlagt følgende begrænsninger: 1) Du skal på alle eksemplarer af downloadet Materiale bevare alle ophavsretlige og andre navnebeskyttelsesnotitser indeholdt i Materialet; 2) du må ikke ændre Materialet eller på nogen måde gengive eller offentligt vise, udføre eller distribuere eller på anden måde bruge eller videregive det til offentlige eller kommercielle formål, og 3) du må ikke overføre Materiale til andre, medmindre du giver dem meddelelse om, og de er enige i, forpligtelserne i henhold til disse Vilkår. Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på webstedet, da dette kan blive opdateret fra tid til anden.

Brugergarantier

Du erklærer og garanterer, at du vil bruge webstedet i overensstemmelse med disse Vilkår, herunder love og bestemmelser i denne Aftale, og i overensstemmelse med alle eksisterende og fremtidige politikker og regler for webstedet. Du accepterer, at du ikke vil bruge webstedet til: a) at sende spam eller uopfordret kommunikation; (b) udgive dig for at være MCCULLOCH eller en anden eller give en tredjepart tilladelse til at foregive at være dig; (c) oprette overskrifter/toptekster eller på anden måde manipulere identifikatorer for at tilsløre oprindelsen af indhold overført via webstedet; (d) give en forvansket fremstilling af din tilknytning til en person eller enhed; (e) opføre dig på en måde, som negativt påvirker andre brugeres mulighed for at bruge webstedet; (f) deltage i aktiviteter, der ville krænke gældende lov; (g) poste eller på anden måde sende materiale, som på nogen måde overtræder eller krænker andres rettigheder, eller som er ulovlige, chikanerende, ærekrænkende, vulgære eller på anden måde stødende, eller som indeholder reklame eller salg af varer eller tjenesteydelser eller; (h) at indsamle eller opbevare personlige oplysninger om andre brugere uden udtrykkelig tilladelse fra disse brugere.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Oplysninger om McCulloch praksis i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger, hvordan vi indsamler og håndterer dine personlige oplysninger, og hvordan vi beskytter dit privatliv, kan findes i McCulloch politik om beskyttelse af personlige oplysninger . Ved at bruge dette websted accepterer du, at dine personlige oplysninger bruges i overensstemmelse med McCulloch politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ændringer

MCCULLOCH forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, redigere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst del af denne Aftale helt eller delvist, til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer i denne Aftale vil træde i kraft, når de offentliggøres på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet, efter eventuelle ændringer af denne Aftale er opslået, vil blive betragtet som en accept af disse ændringer.

Immaterielle ejendomsrettigheder

Du anerkender og accepterer, at alle immaterielle ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patenter, knowhow, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og design, hvad enten de er registrerede eller ikke-registrerede) på webstedet er erhvervede rettigheder tilhørende MCCULLOCH eller deres licensgivere. Al goodwill og immaterielle ejendomsrettigheder, der opstår ved brug af sådanne immaterielle ejendomsrettigheder, er erhvervede rettigheder tilhørende MCCULLOCH og skal tilfalde MCCULLOCH. Dette websted, herunder alt Materiale, er ophavsretligt beskyttet og beskyttet af internationale love og traktatbestemmelser om ophavsretlig beskyttelse. Du indvilliger i at overholde alle love om ophavsretlig beskyttelse verden over ved din brug af dette websted, herunder alt Materiale, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af Materialet. MCCULLOCH giver dig ikke nogen udtrykkelige eller implicitte rettigheder i henhold til nogen patenter, design, varemærker, ophavsrettigheder eller forretningshemmeligheder. Du anerkender og accepterer, at du ikke vil, og at intet i disse Vilkår giver dig ret til det at, bruge MCCULLOCHs varemærker, varebetegnelser, servicemærker, logoer, domænenavne eller andre markante varemærkekendetegn ud over det, der er udtrykkeligt angivet i MCCULLOCHs varemærkeliste. Vær opmærksom på, at alle oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andre indsendte bidrag vil blive betragtet som ikke-fortrolige og generiske. Hvis du indsender oplysninger eller materiale, bortset fra i en patentoplysningsdeklaration som beskrevet i Husqvarnas politik vedrørende behandling af uopfordrede ideer, giver du MCCULLOCH ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, vise, udføre, ændre, overføre og distribuere sådanne materialer eller oplysninger, og du erklærer dig samtidig indforstået med, at MCCULLOCH frit kan bruge idéer, koncepter, knowhow eller teknikker, som du indsender til os, til ethvert formål. Du kan få flere oplysninger i Husqvarnas politik vedrørende behandling af uopfordrede ideer.

Software

Al software, der kan downloades fra dette websted ("Software") er ophavsretligt beskyttede værker tilhørende MCCULLOCH og/eller deres leverandører.

Brug af Softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, hvis en sådan forefindes, der ledsager eller leveres sammen med Softwaren ("Licensaftale"). Medmindre andet fremgår af Licensaftalen, stilles Softwaren til rådighed til download udelukkende til slutbrugeres brug. Enhver reproduktion eller videredistribution af Softwaren, der ikke er i overensstemmelse med Licensaftalen, kan medføre civil- eller strafferetlige sanktioner.

UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING TIL YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER VIDEREDISTRIBUTION STRENGT FORBUDT.

SOFTWAREN ER KUN GARANTERET, HVIS OVERHOVEDET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE. MEDMINDRE DET ER GARANTERET I LICENSAFTALEN, FRASKRIVER MCCULLOCH SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE.

Andre websteder

webstedet kan indeholde nyttige links til websteder på internettet, som ejes, udgives og vedligeholdes af tredjeparter. MCCULLOCH påtager sig ikke at overvåge eller gennemgå sådanne tredjepartswebsteders indhold, og MCCULLOCH er heller ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden på sådanne tredjepartswebsteder.

Eksterne links til webstedet

Alle links til webstedet skal godkendes skriftligt af MCCULLOCH med undtagelse af, at MCCULLOCH giver sit samtykke til links, hvor: (i) linket kun er tekst indeholdende navnet "MCCULLOCH" og ikke indeholder nogen af MCCULLOCHs eller dens licensgiveres beskyttede varemærker; (ii) linket "peger" kun videre til www.husqvarna.com og ikke til undersider; (iii) linket viser, når det aktiveres af en bruger, denne side i fuld skærm i et fuldt funktionsdygtigt og navigerbart browservindue og ikke i en "ramme" på det tilknyttede websted; og (iv) udseende, position og andre aspekter af linket kan hverken skabe et falsk indtryk af, at en enhed eller dens aktiviteter eller produkter forbindes med eller sponsoreres af MCCULLOCH og heller ikke være til skade for eller forringe den goodwill, der er forbundet med navn og varemærker tilknyttet MCCULLOCH eller affilierede selskaber. MCCULLOCH forbeholder sig retten til at tilbagekalde dette samtykke til link til enhver tid efter eget skøn.

Fraskrivelse af underforståede garantier

Selvom der er gjort alt for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på og den fortsatte adgang til dette websted, påtager MCCULLOCH sig intet ansvar for dette. MATERIALET KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL. MCCULLOCH GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGEHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF MATERIALE ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, ERKLÆRINGER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER VISES ELLER DISTRIBUERES VIA WEBSTEDET. DU ANERKENDER, AT ENHVER TILTRO TIL SÅDANNE MENINGER, RÅD, ERKLÆRINGER, OPTEGNELSER ELLER OPLYSNINGER ER PÅ EGET ANSVAR. ALT INDHOLD LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT". MCCULLOCH FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE FREMSATTE PÅSTANDE ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT DER IKKE- FORELIGGER KRÆNKELSE ELLER FOR DRIFTEN AF DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET. MCCULLOCH GARANTERER IKKE FOR ELLER FREMSÆTTER EJ HELLER PÅSTANDE OM SIKKERHEDEN FORAF DETTE WEBSTED. DU ANERKENDER, AT ALLE SENDTE OPLYSNINGER KAN OPSNAPPES. MCCULLOCH GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET ELLER SERVERNE, SOM GØR DETTE WEBSTED TILGÆNGELIGT, ELLER AT ELEKTRONISK KOMMUNIKATION SENDT AF MCCULLOCH, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ALLE SÅDANNE FREMSATTE PÅSTANDE, GARANTIER OG BETINGELSER ER UDELUKKET UNDTAGEN I DEN UDSTRÆKNING, AT LOVEN FORBYDER DERES UDELUKKELSE. Denne udelukkelse af stiltiende garantier gælder også med hensyn til eventuelle tredjepartswebsteder.

Oplysninger, der offentliggøres på webstedet, kan indeholde referencer eller krydsreferencer til MCCULLOCH-produkter, -serviceydelser osv., som ikke er lancerede eller tilgængelige i dit land. Nøjagtigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, især fordi disse oplysninger er underlagt ændringer, specifikke krav eller tilgængelighed, og sådanne henvisninger er ikke ensbetydende med, at MCCULLOCH har til hensigt at gøre sådanne produkter, serviceydelser osv. tilgængelige i dit land. Kontakt din lokale forhandler for at få fuldstændige oplysninger vedr. produkter, serviceydelser osv., som er tilgængelige for dig, og for at bestille. MCCULLOCH forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at ændre, modificere, tilføje og/eller fjerne ethvert produkt, serviceydelse osv. til enhver tid og uden forudgående varsel.

Ansvarsbegrænsning

MCCULLOCH ER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE OG/ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, AFLEDTE SKADER, SÆRLIGE SKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ERSTATNING FOR TAB AF FORRETNING, KONTRAKT, INDTÆGT, DATA, OPLYSNINGER ELLER DRIFTSTAB), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET ELLER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, SELVOM MCCULLOCH ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UD OVER DE VILKÅR, DER ER ANGIVET HERI, VIL MCCULLOCH I INTET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEJL, UNØJAGTIGHEDER, UDELADELSER ELLER ANDRE MANGLER ELLER UBETIMELIGHEDER ELLER MANGLENDE ÆGTHED AF OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED. Denne ansvarsbegrænsning gælder også for eventuelle tredjepartswebsteder.

Jurisdiktionserklæring

Dette websted kontrolleres, drives og administreres af MCCULLOCH fra dets kontorer i Sverige. MCCULLOCH fremsætter ingen indeståelser for, at materialerne på dette websted er passende eller tilgængelige til brug andre steder uden for Sverige. Adgang til webstedet fra områder, hvor indholdet af webstedet er ulovligt, er forbudt. Hvis du besøger dette websted fra steder uden for Sverige, er du ansvarlig for at overholde alle lokale love. Lovene for Kongeriget Sverige er gældende for denne Aftale, uden at der gives gyldighed til bestemmelser om lovkonflikter. Byretten i Stockholm skal have eksklusiv jurisdiktion i første omgang ved enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne Aftale.

Dette er senest opdateret 09/03/11.

SE OGSÅ…