International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Vanliga frågor och svar: Jordfräsar och kultivatorer

Läs svaren på våra vanligaste frågor om jordfräsar och kultivatorer.

De bakre knivhjulen på jordfräsen drivs inte. Vad har hänt?

Kontrollera drivremmen och se till att den inte är sliten eller skadad.

Kontrollera att kopplingskabeln är korrekt spänd.

Kontrollera att remspänningsarmen och spännhjulet fungerar som de ska.

Kontrollera låspinnen i hjulet.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad i området för bedömning och reparation.

Motorn i min jordfräs med bakre knivar körs inte på fullt varvtal. Vad kan problemet vara?

Kontrollera gasvajerns hela rörelse.

Se efter om gasvajern är ansluten till förgasarens länkage.

Kontrollera tändstiftet, kontrollera bränslet.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad i området för bedömning och reparation.

Jag har en jordfräs med bakre knivar, och knivarna stannar när den bearbetar jorden. Vad har hänt?

Kontrollera att drivremmen är korrekt spänd

Kontrollera att kopplingskabeln är korrekt justerad.

Kontrollera drivremmens spännhjul och arm.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för bedömning och reparation.

KOLLA ÄVEN IN ...