International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Vanliga frågor och svar: Gräsklippare

Läs svaren på de vanligaste frågorna om McCullochs gräsklippare.

Vad ska jag göra om gräset anhopas under klippaggregatet?

  • Klippaggregatet är inte korrekt inställt. Den bakre delen av klippaggregatet bör vara 0,5 cm högre än den främre delen, mätt från knivarnas ytterändar. Bruksanvisningen för gräsklipparen visar hur du gör denna justering.
  • Gräset är för fuktigt eller för högt. Låt gräset torka och klipp med en högre inställning. Minska sedan klipphöjden en liten bit åt gången tills gräset klipps med den längd du önskar. Tumregeln är att inte klippa mer än en tredjedel av gräsets längd.
  • Fel knivar är monterade eller så är knivarna utslitna. Byt ut knivarna mot korrekt knivtyp för den klippmetod du använder.
  • Knivarna kan vara felmonterade. Se till att knivarna har monterats i rätt riktning.
  • Motorns varvtal är för lågt. Motorn måste köras med fullt gaspådrag för att nå korrekt knivhastighet.
  • Gräsklipparen rör sig för långsamt. Klipp långsammare.
  • Drivremmen till klippaggregatet kan vara utslitet. Ersätt drivremmen med en ny med rätt artikelnummer. Du kan köpa en sådan hos din lokala återförsäljare.
  • Ventilationshålen i knivspindeln är igensatta. Ta bort allt gräsklipp från klippaggregatet.
Om felet består rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare. En lista över återförsäljare finns under Hitta serviceverkstad.

Vad är problemet om jag hör ett skallrande ljud från motorn?

Vanligtvis beror detta på att det finns för lite olja. Kontrollera mätstickan och häll i olja om det behövs.

Om detta inte löser problemet kan du kontrollera att alla externa komponenter, som ljuddämpare, förgasare, tändstift och kablar, är ordentligt och tätt fastsatta.

Om felet består rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare. En lista över återförsäljare finns under Hitta serviceverkstad.

KOLLA ÄVEN IN ...