International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Utformade för att få jobbet gjort

Dagens McCulloch-sortiment fortsätter traditionen med kraftfulla motorer, tekniska innovationer och stark design som har varit våra kännetecken i mer än ett halvt århundrade. Alla McCulloch-produkter är utvecklade för höga prestanda och lång livslängd, och tar du bara väl hand om dem kommer de att hålla under lång tid framöver.

Våra produktutvecklares tuffa uppdrag är att öka kraften och prestandan, och samtidigt sänka bränsleförbrukningen, utsläppen och ljudnivåerna. Högprioriterat är också att förbättra säkerheten och användarvänligheten. Vår kvalitetspolicy är tydligt formulerad: Dina förväntningar på McCullochs produkter och tjänster ska alltid uppfyllas eller överträffas. Detta involverar att utveckla teknik och produkter som överträffar lagstadgade miniminormer.

lawnmower
powerdrive

Miljöansvar

Vid vårt labb utför vi analyser för att utvärdera den potentiella miljöpåverkan våra produkter har. Dessa analyser visar vilken påverkan våra produkter har när de används, framför allt vad gäller energiförbrukning och avgasutsläpp.

I tillverkningsprocessen strävar vi efter att välja material med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ersätter kontinuerligt tidigare använda material med nya, mer miljövänliga alternativ när de blir tillgängliga.

Utsläpp och OxyPower

Vi satsar mycket på att minska bränsleförbrukningen. McCullochs motorer använder en blandning av tekniska lösningar. Gräsklippare är utrustade med fyrtaktsmotorer, som normalt förbrukar mindre bränsle än tvåtaktsmotorer.

Många av våra handhållna produkter är utrustade med OxyPower-motorer som uppfyller de strängaste europeiska och amerikanska kriterierna för avgasutsläpp. Flera modeller är också utrustade med katalysatorer, där OxyPower-tekniken ger lägre avgastemperaturer. Detta ökar produktens livslängd, förbättrar säkerheten samt sparar pengar och gagnar miljön.

power

KOLLA ÄVEN IN ...