International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Biežāk uzdotie jautājumi par motorzāģiem

Saņemiet atbildes uz dažiem no biežāk uzdotajiem jautājumiem par McCulloch motorzāģiem.

Kā ieeļļot motorzāģa sliedi un ķēdi?

McCulloch motorzāģi ir pašeļļojoši zāģi. Izmantojiet tikai universālo McCulloch sliedes un ķēdes eļļu. Šī eļļa ir īpaši izstrādāta, lai ķēdes un sliedes darbības radītajā augstajā temperatūrā tā saglabātu savu viskozitāti. Ja sliede ir aprīkota ar gala zvaigznīti, regulāri eļļojiet arī to.

Kādēļ mana motorzāģa ķēde velk vai griež uz vienu pusi?

Apstākļi, kas var likt motorzāģa ķēdei zāģēt šķībi.

1. Neasi ķēdes zobi, kas sabojāti pret akmeņiem vai citiem cietiem priekšmetiem. Pirms lietot ķēdes zāģi, noņemiet tuvumā esošus priekšmetus.
2. Dažādi dziļummēra iestatījumi (kreisajā un labajā pusē). Nodrošiniet, lai visi dziļummēra iestatījumi visur būtu vienādi (kreisajā un labajā pusē).
3. Dažādi augšējās plāksnes leņķi (kreisajā un labajā pusē). Ir svarīgi, lai visas augšējās plāksnes būtu vienāda garuma.
4. Nodilusi sliede. Ja sliede ir nodilusi, tā zāģējot virzīs ķēdi uz vienu pusi.

Pēc iedarbināšanas motorzāģis uzreiz noslāpst. Kas noticis?

Tās var būt dažādas iespējas, kas visdrīzāk būs saistītas ar degvielu vai uzglabāšanu.

Degviela īsā laikā zaudē kvalitāti. Ja darbarīku uzglabā ar tajā esošu vecu degvielu, sistēma var aizsērēt, tādējādi ierobežojot tās darbību. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nekvalitatīvas degvielas dēļ.

Bojājumi būs jānovērš tuvākajā autorizētajā servisa centrā.

Kad jāmaina motorzāģa ķēde?

Ķēde jāmaina, ja:

1. Ķēdes posmi ir nolietoti un precīzi neieguļ sliedē.
2. Kāds ķēdes posms vai griezējzobs ir salūzis vai salocīts.
3. Ja ķēdes garums, asinot ķēdi, ir samazinājies par vairāk nekā divām trešdaļām.

Kāda veida apkope jāveic manam motorzāģim?

Ikdienas apkope Iknedēļas apkope Ikmēneša apkope
Notīriet ierīci no ārpuses. Ķēdes zāģiem bez katalizatora dzesēšanas sistēma jāpārbauda katru nedēļu. Pārbaudiet, vai nav nodilusi ķēdes bremzes lente. Nomainiet to, ja nodilušākajā vietā tās biezums ir tikai 0,6 mm (0,024 collas).
Pārbaudiet, vai droseles vadības daļas darbojas droši (droseles bloķēšana un vadība). Pārbaudiet starteri, startera auklu un atgriezes atsperi. Pārbaudiet, vai nav nodilis sajūga centrs, sajūga cilindrs un sajūga atspere.
Notīriet ķēdes bremzi un pārbaudiet, vai tā darbojas droši. Pārbaudiet, vai ķēdes aizsargs nav bojāts; ja nepieciešams, nomainiet to pret alumīnija ķēdes aizsargu (pieejams kā rezerves daļa). Pārbaudiet, vai nav bojāti vibrāciju slāpēšanas elementi. Notīriet aizdedzes sveci. Pārbaudiet, vai atstarpe starp elektrodiem ir 0,5 mm (0,020 collas).
Apvērsiet sliedi reizi dienā, lai tā nodiltu vienmērīgi. Pārbaudiet, vai sliedes eļļošanas atvere nav aizsērējusi. Iztīriet sliedes rievu. Ja sliede ir aprīkota ar zobratu, tās jāieeļļo. Ieeļļojiet sajūga cilindra gultni. Notīriet karburatora ārpusi.
Pārbaudiet, vai sliedei un zāģa ķēdei tiek pievadīts pietiekami daudz eļļas. No sliedes malām novīlējiet atskabargas, ja tādas radušās. Pārbaudiet, vai degvielas šļūtene nav ieplaisājusi vai kā citādi bojāta. Ja nepieciešams, nomainiet to.
Pārbaudiet, vai ķēdes kniedēs un posmos nav redzamu plaisu, tie nav nodiluši un zāģa ķēde ir nospriegota. Ja nepieciešams, nomainiet. Iztīriet vai nomainiet klusinātāja dzirksteļu uztvērēja režģi. Iztukšojiet degvielas tvertni un iztīriet tās iekšpusi.
Uzasiniet ķēdi un pārbaudiet tās spriegojumu un stāvokli. Pārbaudiet, vai nav nodilis piedziņas ķēdesrats; ja nepieciešams, nomainiet to. Iztīriet karburatora nodalījumu. Iztukšojiet eļļas tvertni un iztīriet tās iekšpusi.
Iztīriet startera gaisa ieplūdes kanālus. Iztīriet gaisa filtru. Ja nepieciešams, nomainiet. Pārbaudiet visus kabeļus un savienojumus.

SKATĪT ARĪ...