International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

McCulloch-robottiruohonleikkurin asentaminen

McCulloch-robottiruohonleikkuri huolehtii nurmikostasi, jotta sinä voit ottaa rennosti.
how to robotic

1. LATAUSASEMAN SIJOITTAMINEN

Ensimmäiseksi puutarhasta kannattaa piirtää yksinkertainen luonnos yleiskuvan saamiseksi. Tämä auttaa raja- ja hakukaapelien sijoittamisen suunnittelussa.

Tärkeää on ymmärtää kaapelien tarkoitus. Hakukaapeli ohjaa leikkurin takaisin latausasemalle, kun lataaminen on tarpeen, mutta se ohjaa myös leikkaamaan alueita, jotka ovat vaikeapääsyisiä esimerkiksi kapean käytävän takia.

Hakukaapeli ohjaa leikkurin takaisin latausasemalle, kun lataaminen on tarpeen, mutta se ohjaa myös leikkaamaan alueita, jotka ovat vaikeapääsyisiä esimerkiksi kapean käytävän takia.

Avoimessa puutarhassa latausasema tulisi sijoittaa keskeiselle paikalle.

Useita alueita sisältävässä puutarhassa latausasema on hyvä sijoittaa kulmaan ja vetää hakukaapeli kapeiden käytävien läpi etäällä oleville leikkuualueille. Robottiruohonleikkuri voidaan ohjelmoida seuraamaan hakukaapelia, ja leikkaaminen voidaan määritellä alkamaan eri paikoista alueiden koosta riippuen.

Latausaseman sijoittamisessa on huomioitava, että lähettyvillä on sähköpistorasia.

Sijoita ensin latausasema, mutta älä kiinnitä sitä vielä ruuveilla.

Latausaseman takaosa on myöhemmin asetettava samaan linjaan rajakaapelin kanssa.
Jotta robottiruohonleikkuri toimisi optimaalisesti, latausaseman sivuilla pitäisi olla 1,5 metrin ja edessä 2 metrin vapaa alue. Alustan on oltava tasainen, jotta leikkuri pääsee kulkemaan ongelmitta latausasemalle. Mikäli mahdollista, valitse varjoisa paikka.

Jotta ruohon leikkaaminen voidaan aloittaa heti, kun asennus on suoritettu, suosittelemme lataamaan ensimmäiseksi robottiruohonleikkurin. Liitä matalajännitekaaplei latausasemaan ja muuntaja pistorasiaan.

Käännä pääkytkin ON-asentoon ja työnnä robottiruohonleikkuri latausasemaan. Leikkurin lataus käynnistyy.


2. RAJAKAAPELIN ASENTAMINEN

Aloita rajakaapelin asentaminen latausasemasta. Varaa noin 50 cm ylimääräistä kaapelia ja kiinnitä se sinkilän avulla maahan.
Koska robottiruohonleikkuri ajaa aina muutaman senttimetrin kaapelin yli ennen kääntymistä, kaapeli pitää asentaa eri etäisyyksien päähän esteestä riippuen.

Tässä voit hyödyntää pahvista mittaa. Siihen on merkitty kolme etäisyyttä.

Kiinteisiin seiniin etäisyyden tulee olla 30 cm, jotta robottileikkuri ei törmää esteeseen joka käännöksellä.

Kukkapenkkeihin riittää 20 cm:n etäisyys, koska törmäämisvaaraa ei ole. Jos etäisyys on tätä pienempi, robottileikkuri voi ajaa reunan yli ja jäädä kiinni.

Nurmikon tasalla oleviin käytäviin suosittelemme etäisyydeksi 5 cm. Robottileikkuri voi käyttää osan käytävästä kääntymiseen, ja näin ruohoa ei jää lainkaan leikkaamatta.

Jos puutarhassa on kova-alustaisia käytäviä, leikkurin voi antaa ajaa niiden yli.

Sorakäytävien osalta vaarana on, että robottiruohonleikkuri jää kiinni. Tästä syystä kaapeli on hyvä asentaa 20 cm:n etäisyydelle.

Etäisyyden lammikoista on oltava 30 cm, ja lisäksi lammikon eteen on hyvä rakentaa noin 15 cm korkea este.

Kaikki nämä ovat suositusetäisyyksiä. Leikkuutuloksen optimoimiseksi kaapelia voi säätää myöhemmin, kun näet, miten robottiruohonleikkurin työskentely puutarhassasi sujuu.

Kiinnitä sinkilät tasaiselle nurmikkopinnalle noin 70 cm:n etäisyydelle toisistaan. Tämä on vain suositusetäisyys. Etäisyys vaihtelee nurmikon tasaisuudesta riippuen.

Jos kaapeli jää nurmikon epätasaisuuden vuoksi löysäksi, on hyvä käyttää ylimääräisiä sinkilöitä, jotta robottiruohonleikkuri ei katkaise kaapelia.

Voit myös tehdä nurmikkoon kapean uran, kuten tässä. Asenna kaapeli maahan noin 5 cm:n syvyyteen. Tämä on hyvä vaihtoehto silloin, kun nurmikko on hyvin epätasainen, haluat ilmata nurmikon tai jos haluat asentaa kaapelin näkymättömiin. Vaikka kaapeli asennettaisiinkin maanpinnalle, nurmikko kasvaa sen päälle muutaman kuukauden kuluessa.

3. SAAREKKEET JA TÖRMÄYSSENSORI

Jos nurmikolla on alueita tai esteitä, kuten kukka-alueita, joihin leikkuri ei saa törmätä, on tehtävä saarekkeita, jotka ympäröidään rajakaapelilla.

Vedä kaapeli pihan rajalta esteen ympäri. Suunta on hyvin tärkeä, älä siis vedä kaapelia ristiin. Ajattele saareketta rajakaapelin ulokkeena. Jos tulet oikealta puolelta, aloita kiertäminen esteen oikealta puolelta.

Kun suljet ympyrän, vedä kaapelit tiukasti yhteen.

Kun kaapelit ovat lähekkäin, signaali mitätöityy. Robottileikkuri ei tunnista signaalia ja voi ohittaa saarekkeen.

Jos kaapelit menevät ristikkäin, leikkuri ei tunnista tätä saarekkeeksi, eikä osaa ohittaa sitä. Se pysähtyy, ja näytölle tulee virheilmoitus.

Voit halutessasi sisällyttää saarekkeeseen useampia lähekkäin sijaitsevia esteitä.

McCulloch-robottiruohonleikkurin suojakotelossa on törmäysanturit. Kun leikkuri törmää johonkin, se pysähtyy ja vaihtaa suuntaa. Koska se on suunniteltu kestämään säännöllisiä kevyitä törmäyksiä, puita ja seiniä ei aina tarvitse rajata rajakaapelilla.

On kuitenkin tärkeää, ettei puulla ole maanpäällisiä juuria.


4. YLIMÄÄRÄINEN KAAPELI

Kuten sanottu, puutarhasta on hyvä tehdä ensin luonnos, koska hakukaapeli yhdistetään myöhemmin latausasemaa vastapäätä olevaan rajakaapeliin. Jos tämä paikka on suunniteltu etukäteen, yhdistämistä varten voi jättää noin 10 cm ylimääräistä kaapelia.

Kun palaat latausasemalle, jätä 50 cm ylimääräistä kaapelia liitäntää varten ja katkaise kaapeli.

5. HAKUKAAPELIN ASENTAMINEN

Seuraavaksi asennetaan hakukaapeli.

Hakukaapeli ohjaa robottiruohonleikkurin takaisin latausasemalle, kun latausta tarvitaan, mutta se ohjaa myös leikkaamaan alueet, joille on vaikea päästä kapean käytävän vuoksi.

Jos puutarha on avoin, vedä kaapeli latausasemaa vastapäätä olevaa reunaa kohden. Jos puutarhassa on etäällä oleva sivualue, vedä hakukaapeli sinne.
Kun robottiruohonleikkuri tarvitsee latausta, se etsii hakukaapelin.

Aloita työntämällä hakukaapeli latausaseman pohjalevyn läpi. Jätä 50 cm kaapelia liitäntää varten.

Varmista, että kaapeli on suorassa kahden metrin matkalta latausaseman edessä. Käytä sinkilöitä hakukaapelin kiinnittämiseen, kuten rajakaapelin asennuksessa. Älä tee teräviä kulmia, vaan yritä loiventaa niitä ylimääräisillä sinkilöillä. Jätä myös etäisyyttä esteisiin, koska leikkuri seuraa kaapelia sivulla noin metrin päässä kaapelista.

Jos hakukaapeli ohittaa mäen, asenna kaapeli vinosti, jotta leikkurin pito on paras mahdollinen.

Jatka, kunnes tulet suunniteltuun paikkaan nurmikon reunaan. Jos huomioit tämän paikan jo asentaessasi rajakaapelia, sinulla pitäisi olla ylimääräistä kaapelia hakukaapelin liittämiseksi rajakaapeliin. Jos näin ei ole, kaapelia on pidennettävä jatkoliittimen avulla.

Katkaise raja- ja hakukaapelit. Käytä jatkoliitintä, jossa on kolme reikää. Työnnä kaapelin päät kolmen jatkoliittimessä olevan reiän läpi pohjaan asti. Ei ole väliä, mihin rei’istä kaapelit työnnetään. Purista liitin yhteen pihdeillä. Liitin on säänkestävä rasvan ansiosta.

Kiinnitä kaapelit nurmikkoon sinkilöillä.

Asennusvideossa esitellään esimerkkejä pihoista. Katso käyttöohjeesta lisää esimerkkejä, joista voi olla apua asentaessasi robottiruohonleikkuria omaan puutarhaasi.

Hakukaapelin ainutlaatuinen etu on, että robottiruohonleikkuri palaa latausasemaan seuraten hakukaapelia vaihtelevalla etäisyydellä, mikä estää kulku-urien syntymisen. Hakukaapelin avulla leikkuri voidaan myös ohjata aloittamaan leikkaaminen myös puutarhan syrjemmällä sijaitsevalta alueelta, mikä varmistaa tasaisen leikkuutuloksen koko pihalla.

6. KAPEAT KÄYTÄVÄT

Jos puutarhassasi on sivualue, hakukaapeli on hyvä vetää sinne.

Käytävällä haku- ja rajakaapelien välinen vähimmäisetäisyys toisistaan on 60 cm.

Koska robottiruohonleikkuri yrittää välttää jälkien tekemistä nurmikkoon, se seuraa hakukaapelia eri etäisyyksiltä.

Leikkuri kulkee aina hakukaapelin vasemmalta puolelta kohti latausasemaa. Siksi hakukaapeli tulee sijoittaa lähemmäksi oikeanpuoleista rajakaapelia, täältä katsoen.

Esimerkissä on kaksi etäällä olevaa sivualuetta. Voit toimia seuraavasti:

Yksi vaihtoehto on sijoittaa latausasema toiselle sivualueelle, tässä tapauksessa se jää piiloon puutarhan takaosaan. Vedä hakukaapeli kummankin kapean käytävän läpi. Voit ohjelmoida leikkurin asetuksista sen aloittamaan eri alueilta.

Toinen vaihtoehto on sijoittaa latausasema pääalueelle. Tässä tapauksessa kaapeli pitää aina vetää kapeimman käytävän läpi. Voit sitten asettaa leikkurin seuraamaan rajakaapelia seuraavalle sivualueelle.

ROB Rob action photography

7. KAAPELEIDEN YHDISTÄMINEN

McCulloch-robottiruohonleikkurin asennus on nyt melkein valmis. Enää pitää vain yhdistää kaikki kaapelit.
Latausaseman takaosassa on kolme kaapelin päätä, jotka on varustettava liittimillä.

Varaa 5 cm ylimääräistä kaapelia latausaseman kontakteja varten, pane kaapeli liittimeen, käännä ja purista se kiinni pihdeillä. Leikkaa ylimääräinen kaapeli pois. Kun kaikki kolme ovat valmiita, liitä ne. Tämä on tärkeää: vasemmanpuoleinen rajakaapeli on kiinnitettävä vasempaan liitäntään ja oikeanpuoleinen oikeaan. Kiinnitä lopuksi hakukaapeli sinisellä merkittyyn liitäntään.

Aseta latausasema maahan ja kiinnitä se oheisilla ruuveilla. Varmista, ettei yksikään kaapeli joudu kosketukseen leikkurin kanssa.

Mikäli asennus on tehty oikein, latausaseman LED-valo palaa jatkuvana vihreänä ja robottiruohonleikkuri voi ryhtyä työhön.

8. SIVUALUEET

Jos puutarhasi on jaettu useampiin alueisiin, jotka on erotettu toisistaan esimerkiksi sorakäytävillä tai terasseilla, niin ettei robottiruohonleikkuri pääse alueille, tai jos sinulla on erillinen etupiha, voit ohjelmoida useita työskentelyalueita ja kantaa kevyen leikkurin alueelta toiselle.

Kun asennat rajakaapelin, valitse sopiva kohta, josta saat vedettyä rajakaapelin sivualueelle. Vedä kaapeli toiselle alueelle ja jatka rajakaapelin asentamista sivualueen ympäri. Varo, etteivät kaapelit mene ristiin.

Voit lisätä sivualueita jo ensiasennusvaiheessa tai myöhemmin.

Varmista sivualueita leikattaessa, että robottiruohonleikkuri on täysin latautunut ennen kuin siirrät sen alueelle. Avaa valikko ja valitse MANUAL-tila. Paina START-nappia ja anna leikkurin työskennellä, kunnes akku on tyhjä. Vie sen jälkeen robottiruohonleikkuri takaisin latausasemalle latausta varten. Toista toimet, kunnes sivualue on leikattu valmiiksi.

Muista palauttaa tilaksi AUTO, kun haluat robottiruohonleikkurin jatkavan työskentelyä pääalueella.

9. ROBOTTIRUOHONLEIKKURIN KÄYNNISTÄMINEN

Ennen McCulloch-robottiruohonleikkurin käynnistämistä poista nurmikolta ylimääräiset esineet, kuten kävyt, lelut ja muut pienet esteet.

Noudata näytön ohjeita.

Voit halutessasi antaa leikkurin työskennellä tehtaan vakioasetuksilla, mutta suosittelemme, että teet omat, puutarhasi olosuhteisiin soveltuvat asetukset.
Käyttöohjeessa on yksityiskohtaista tietoa valikkoasetuksista.

Aseta aluksi leikkuukorkeus asentoon Max. Muutaman päivän kuluttua leikkuukorkeutta voi alkaa laskea. Uusi robottiruohonleikkurisi testaa nyt asennuksesi ja ryhtyy työskentelemään.

Voit milloin vain testata, löytääkö robottiruohonleikkuri latausasemalle. Aseta leikkuri nurmikolle hakukaapelia kohti.  Avaa valikko ja valitse ”Test in”.
Kun käynnistät leikkurin, sen pitäisi seurata hakukaapelia latausasemalle ja telakoitua.

Aseta robottiruohonleikkurin tilaksi yleisimmin käytetty AUTO. Seuraa leikkurin työskentelyä, ja erityisesti sitä, pysyykö se halutulla etäisyydellä esteistä. On mahdollista, että joissain kohdissa kaapelin asennusta on muutettava.

Sen jälkeen voit keskittyä ottamaan rennosti ja nauttimaan vapaa-ajastasi. ROB, McCulloch-robottiruohonleikkurisi, hoitaa nurmikon leikkuun puolestasi.