International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Yleistä tietoa

Katso alta vastaukset McCulloch-asiakaspalvelutiimille useimmin esitettyihin kysymyksiin.

Miten polttoainetta säilytetään oikein?

1. Älä koskaan säilytä polttoainesäiliötä tai konetta paikassa, jossa on avotulta, kipinöitä tai esimerkiksi lämminvesivaraajan tai muiden sähkölaitteiden sytytysliekkejä.

2. Käytä ainoastaan hyväksyttyä bensiiniastiaa.

3. Älä koskaan säilytä tai täytä bensiinisäiliötä ajoneuvon sisällä tai muovilla vuoratulla kuorma-auton lavalla.

4. Sijoita tankattava säiliö aina maahan kauaksi ajoneuvosta.

Miksi kaksitahtinen koneeni sammuu heti käynnistyksen jälkeen?

Tähän voi olla monia syitä.

1. Polttoaine on vanhaa – korvaa se tuoreella.

2. Kaasutinta on säädettävä – varaa huolto jälleenmyyjältä.

3. Polttoaineletku tai -suodatin on vaurioitunut – varaa huolto jälleenmyyjältä.

4. Sytytystulppa on likainen tai vaurioitunut – vaihda se oikeanlaiseen uuteen sytytystulppaan.

Jos ongelma ei ratkea näillä keinoin, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Mikä on oikea tapa sekoittaa kaksitahtiöljy ja bensiini?

Katso polttoaineen asianmukaiseen käsittelyyn liittyvät turvaohjeet käyttöohjekirjasta.

Vinkkejä asianmukaiseen polttoaineen sekoittamiseen:

 • Sekoita bensiini ja öljy aina puhtaassa bensiinille hyväksytyssä astiassa.
 • Lisää aina ensin puolet sekoitettavasta bensiinistä. Lisää sen jälkeen koko öljymäärä. Sekoita (ravista) polttoaineseos. Lisää loput bensiinistä.
 • Sekoita polttoainetta enintään 1 kuukauden tarvetta vastaava määrä.
 • Sekoita (ravista) polttoaineseos huolellisesti ennen koneen polttoainesäiliön täyttämistä.
 • Käytä valmistajan ilmoittamaa seossuhdetta.

Moottori sammuu, teho katoaa tai käynnistäminen on vaikeaa (nelitahti)

Moottorin sammumisen syyt vaihtelevat pienestä käyttövirheestä moottorivikaan.

 • Polttoaine: Varmista, että leikkurin polttoaine ei ole lopussa.

 • Öljy: Jotkin moottorit sammuvat automaattisesti estääkseen moottorin vaurioitumisen, jos öljytaso laskee liian alhaiseksi. Tarkista öljytaso ja lisää öljyä FULL (Täynnä) -merkkiin asti, jos mittatikku osoittaa öljytason olevan alhainen. Moottoria ei käytetä täydellä kierrosnopeudella: Moottoria on käytettävä täydellä kaasulla leikkuulaitetta kytkettäessä ja leikkuulaitteen ollessa kytkettynä. Näin varmistetaan, että moottori käy suunnitellulla kierrosnopeusalueella ja tuottaa tarpeeksi tehoa leikkuulaitetta ja vetojärjestelmää varten.

 • Säännönmukainen huolto: Käyttöohjeessa oleva huoltokaavio perustuu tavallisiin huoltoväleihin, ja se on suunniteltu pitämään leikkuri toiminnassa huipputeholla. Moottori ei toimi kunnolla tai tehokkaasti, jos ilmansuodatin on likainen tai tukossa, sytytystulppa on vioittunut, polttoaine on likaista tai vanhentunutta tai äänenvaimennin on tukossa.

 • Liian ruohon leikkaaminen kerralla: Liian pitkän ruohon leikkaaminen kerralla voi saada moottorin sammumaan. Yleissääntö on, että ruohosta leikataan 1/3 kokonaispituudesta.
Jos yllä mainitut ratkaisut eivät auta, sinun on ehkä vietävä leikkurisi valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi. Siellä ongelman syy selvitetään ja vika korjataan.

Takuu ei korvannut korjaustyötä vaan jouduin itse maksamaan sen. Miksi?

Takuukäytännössämme todetaan selkeästi, että jos osa on virheellisesti valmistettu tai väärin asennettu (eli materiaaleissa tai työn laadussa on puutteita), takuu kattaa korjauskustannukset, kunhan tietyt muut ehdot täyttyvät. Tällaisia muita ehtoja ovat muun muassa seuraavat:

 • Omistajan on oltava alkuperäinen, ja hänellä on oltava alkuperäinen päivätty myyntitosite.
 • Ostoajankohtana määritellyn käyttötavan ja takuujakson mukaisen takuuajan on oltava voimassa.
 • Tuotteen on oltava huollettu käyttöoppaan mukaisesti.
 • Tuotetta ei saa olla käytetty väärin tai tavalla, joka ei ole aiotun ja hyväksytyn käyttötarkoituksen mukainen.
 • Sopimattomasta tai virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta huollosta aiheutuneet vauriot eivät kuulu takuun piiriin vaan ovat kuluttajan vastuulla.
 • Myös alkuperäisen päivätyn myyntitositteen puuttuminen mitätöi takuukäsittelyn, ja tällöin kaikki korjaukseen liittyvät kustannukset jäävät kuluttajan vastuulle.

TUTUSTU MYÖS