International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Algemene informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen aan onze klantenservice hier bij McCulloch.

Hoe moet brandstof bewaard worden?

1. Plaats de jerrycans met brandstof of de machine nooit in een ruimte waar open vuur, vonken of waakvlammen zoals van een boiler of andere apparaten, aanwezig zijn.

2. Gebruik enkel goedgekeurde jerrycans voor benzine.

3. Plaats of vul een jerrycan nooit in een voertuig of op een laadvloer met een kunststofafwerking.

4. Zet jerrycans vóór het vullen altijd op de grond, uit de buurt van uw voertuig.

Mijn tweetaktgereedschap start en valt uit, waarom is dat?

Er kunnen veel variabelen zijn die hiertoe bijdragen.

1. Oude brandstof, vervang door nieuwe brandstof.

2. Carburateur moet afgesteld worden, neem contact op met verdeler voor reparatie.

3. Beschadigde brandstofleiding of brandstoffilter, neem contact op met verdeler voor reparatie.

4. Vervuilde of beschadigde bougie, vervang door de juiste bougie.

Als uw probleem nog steeds niet is opgelost, neem dan contact op met uw plaatselijk erkend servicecentrer.

Wat is de goede manier om tweetaktolie en benzine te mengen?

Raadpleeg uw bedieningshandleiding voor de juiste voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met brandstof.

Tips om correct brandstof te mengen:

 • Meng de benzine en olie altijd in een schone jerrycan die bedoeld is voor brandstof.
 • Begin steeds met de helft van de hoeveelheid te gebruiken benzine, voeg de volledige hoeveelheid olie toe, meng (schud) het brandstofmengsel, en voeg de resterende benzine toe.
 • Meng niet meer brandstof dan voor max.1 maand nodig is.
 • Meng (schud) het brandstofmengsel goed voordat u de brandstoftank van de machine vult.
 • Meng tot de juiste verhouding zoals voorgeschreven door de fabrikant.

Motor stopt, verliest vermogen/heeft vermogen verloren of start moeilijk (viertakt)

Een motor kan afslaan door alles van een eenvoudige bedieningsfout tot motorstoringen.

 • Brandstof: Controleer of de maaier nog brandstof heeft.

 • Olie: Sommige van onze motoren schakelen uit bij een laag oliepeil om schade aan de motor te voorkomen. Controleer het oliepeil en vul olie bij tot aan de markering ‘full’ als de peilstok aantoont dat het oliepeil laag is. Motor wordt niet gebruikt aan het hoogste toerental: Het toerental van de motor moet maximaal zijn tijdens de inschakeling van het dek en wanneer het dek ingeschakeld is. Dit garandeert dat de motor draait aan het toerentalbereik waarvoor hij ontworpen is, en voldoende vermogen produceert voor het dek en het aandrijfsysteem.

 • Routineonderhoud: De onderhoudstabel in de gebruikershandleiding is gebaseerd op normale tijdsintervallen, en is ontworpen om de maximale efficiëntie van uw grasmaaier te behouden. De motor werkt niet correct of efficiënt als de luchtfilter vuil is of verstopt zit, de bougie vervuild is, de brandstof verontreinigd of verouderd is, of de brandstoffilter verstopt zit.

 • Te veel gras tegelijk maaien: Te veel lang gras maaien kan de motor doen afslaan. De algemene vuistregel is dat u 1/3 van de totale hoogte van het gras maait.
Als de bovenstaande oplossingen niet hebben geholpen, moet u mogelijk uw grasmaaier laten nakijken door een erkend servicecenter voor de juiste diagnose en herstelling.

Waarom werd mijn garantie geweigerd en moest ik betalen voor mijn reparaties?

Ons garantiebeleid stelt duidelijk dat als een onderdeel niet correct is vervaardigd of gemonteerd (d.w.z. als er een defect is aan het materiaal of het vakmanschap), de garantie de reparatiekosten dekt zolang aan andere criteria wordt voldaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende.

 • Het moet de oorspronkelijke eigenaar zijn, die tevens beschikt over een origineel gedateerd aankoopbewijs.
 • Het product moet binnen de garantieperiode vallen zoals bepaald door het type gebruik en de garantieperiode zoals gesteld bij de aankoop.
 • Het product moet onderhouden zijn in overeenstemming met de gebruikershandleiding.
 • Het product mag niet misbruikt zijn of gebruikt zijn op een manier die niet strookt met het beoogde en goedgekeurde doel.
 • Schade die het gevolg is van oneigenlijk of verkeerd gebruik en slecht onderhoud vallen niet onder de garantie en zijn de verantwoordelijkheid van de klant.
 • Als er geen origineel gedateerd aankoopbewijs kan worden voorgelegd, is de garantie ook ongeldig en zijn alle kosten die gepaard gaan met de reparatie de verantwoordelijkheid van de klant.

BEKIJK OOK...